Større projekter

3 "Organiske objekter" Artpark 12 Hollufgård marmor

"Floting leaves" Artpark 16 "tilsynekomster" bemalet og coated polystyren

"Kilden" Skulpturbirnale 2016 Hollufgård marmor, stål, bemalet gasbeton